Suku kata tertutup ialah suku kata yang berakhir dengan konsonan. Suku kata tertutup mempunyai dua pola iaitu pola VK dan KVK.

Kategori: Jawi

Suku kata terbuka ialah satu daripada struktur penting bagi membentuk kata khususnya perkataan dalam bahasa Melayu. Suku kata terbuka terbahagi kepada 3 pola

Kategori: Jawi

Dalam kalangan guru mahupun pelajar sering timbul masalah menentukan Ta Marbutah dan Ta Maftuhah. Ta Marbutah Biasanya dikenal sebagai Ta Simpul ( ة ). Kedudukan Ta Marbutah ( ة ) dalam perkataan adalah di akhir perkataan.

Kategori: Jawi

Hukum Luar Derlung digunakan apabila sesuatu perkataan yang mempunyai suku kata praakhir dan akhir bunyi vokal terbuka [a]. Biasanya hukum ini terpakai pada kata Melayu jati dan juga kata yang bukan daripada kata Arab. Dan yang paling penting ialah jenis kata yang disebutkan di atas mestilah bunyi terbuka [a] digandingkan dengan huruf-huruf berikut pada suku kata akhirnya: ba (ب) atau ta (ت) atau pa (ڤ) atau ga (ݢ) atau nun (ن) atau sin (س) atau nya (ڽ) atau ca (چ) atau ya (ي) atau kaf (ک) atau mim (م) atau jim (ج).

Kategori: Bimbingan, Jawi

APABILA sesuatu kata dasar bergabung dengan akhiran -an, maka kata tersebut akan membawa makna pekerjaan, perkara atau benda yang dihasilkan oleh kata kerja tersebut.

Kategori: Jawi

PERBINCANGAN huruf hamzah pada siri ini akan menumpukan kepada kedudukannya di atas dan di bawah alif sahaja. Hamzah berumah telah kita bincangkan pada siri yang terdahulu.

Kategori: Jawi

Huruf ‘sad’ (ص) dilambangkan dengan huruf ‘s’ dalam tulisan Rumi sama dengan huruf ‘sin’ (س) .

Kategori: Jawi

Kedudukan huruf hamzah dalam tulisan Jawi ada beberapa keadaan. Hamzah boleh berada dalam keadaan berumah dan tanpa rumah. Huruf hamzah yang berumah bukan hanya menangani bunyi e pepet tertutup sahaja bahkan beberapa kasus lain seperti kata serapan Arab dan lain-lain.

Kategori: Jawi
 • Arkib

 • Statistik

  000000
  Melawat hari ini:
  Jumlah Pelawat:
  Hits hari ini:
  Jumlah Hits :
  Siapa atas talian:
 • Kategori

Botanical Slimming Cell Phone Jammer For Sale, Botanical Slimming Soft Gel , Meizi Evolution, Cell Phone Jammers,Cell Phone Blockers, As a result Botanical Slimming works by restraining the activity of lipase in the stomach and intestinal canal.