OLEH ROSLAN  ABDUL HAMID

KITA sedia maklum bahawa huruf e untuk bahasa Melayu dilambangkan bagi dua bunyi vokal, iaitu vokal [e] pepet dan [e] taling.

Adakah kita tahu bahawa padanan vokal [e] pepet boleh dilambangkan dengan lebih daripada satu huruf jawi? Hal ini berlaku mengikut kedudukan vokal [e] pepet dalam suku kata, iaitu awal suku kata, tengah suku kata dan akhir suku kata.

a) Padanan [e] pepet di awal suku kata :

      1. Vokal [e] pepet pada suku kata terbuka dengan pola V ( vokal) dilambangkan dengan alif ( ا )

PERKATAAN

PADANAN JAWI

enam

ا

انم

emak ا

امق

      2. Vokal [e] pepet pada suku kata tertutup dengan pola VK (vokal + konsonan) dilambangkan dengan alif ( ا ).

PERKATAAN

PADANAN JAWI

empat

ا

امڤت

entah ا

انته

     3. Vokal [e] pepet yang digunakan pada nama khas kaum Tionghoa dilambangkan dengan hamzah ( ء ).

PERKATAAN PADANAN JAWI
Ng ء ءڠ

 

b) Padanan [e] pepet di tengah suku kata:

1. Vokal [e] pepet pada suku kata terbuka dengan pola KV tidak dilambangkan dengan mana-mana huruf jawi.

PERKATAAN

PADANAN JAWI

bahtera

بهترا

dera

درا

2. Vokal [e] pepet pada suku kata tertutup dengan pola KVK (Konsonan + vokal + konsonan) juga tidak dilambangkan dengan mana-mana huruf jawi.

PERKATAAN

PADANAN JAWI

bendul

بندول

sumber

سومبر

3. Vokal [e] pepet dalam suku kata tertutup berpola VK didahului oleh suku kata terbuka berpola KV maka [e] pepet akan dilambangkan dengan hamzah ( ء ).

PERKATAAN

PADANAN JAWI

efisien

ء

ايفيسيئن

konsekuan ء

کونسيکوئن

 

c) Padanan [e] pepet di akhir suku kata:

1. Vokal [e] pepet digunakan di akhir kata dalam suku kata terbuka dilambangkan dengan ى (ye).

PERKATAAN

PADANAN JAWI

mekanisme

ى

ميكانيسمى

nasionalisme ى

ناسيوناليسمى

Kesimpulannya, kita perlu mahir mengenal perbezaan bunyi vokal [e] pepet dan [e] taling serta tahu akan kedudukan vokal [e] pepet dalam suku kata kerana hal itu penting untuk kita menentukan padanan huruf yang sesuai.

 

Sila Beri Pandangan

You must be logged in to post a comment.

 • Arkib

 • Statistik

  1138368
  Visit Today : 1038
  This Month : 17045
  Total Visit : 1138368
  Hits Today : 4970
  Total Hits : 4768127
  Who's Online : 8
 • Kategori