Antara terjemahan al-Quran yang terdapat di pasaran.

Oleh Mohd Fahimi Zakaria

Terjemahan bahan agama khususnya al-Quran dalam bahasa Melayu bermula sejak kedatangan Islam ke Kepulauan Melayu pada tahun 840 melalui pemerintahan Sultan Alaiddin Syed Maulana Abdul Aziz Syah di Perlak yang menjadi pencetus awal dalam dunia penyebaran ilmu-ilmu Islam melalui penulisan dan penterjemahan buku agama. Menurut Hashim dan Halimah dalam buku Isu Sosiolinguitik di Malaysia menyatakan bahawa terdapat sebanyak 900 buah judul berbeza yang terdiri daripada bidang fekah, akidah dan usuluddin, nahu Arab, hadis, tasawuf dan tariqat, akhlak, doa, wirid dan munajat, kisah anbia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dan tulisan jawi yang dikenali sebagai ‘kuning kuning’.

Sementara Zainur Rijal dan Rosni melalui tulisan yang bertajuk Kesan Bahasa Arab dalam Peradaban Melayu di Malaysia pula berkata berdasarkan bukti sejarah dan peradaban Melayu, terjemahan al-Quran dimulakan selepas kemasukan orang Arab melalui kerajaan Melayu Melaka dan mereka tinggal di Tanah Melayu atas faktor perniagaan, perkahwinan dan penyebaran agama. Faktor keislaman yang kuat dalam diri orang Melayu khususnya sejak mencapai kemerdekaan pada tahun 1957 mendorong mereka untuk mempelajari bahasa Arab yang menjadi teras bahasa al-Quran.

Muhammad Ma’dah bin Layang (Gambar) antara pelopor utama penterjemahan al-Quran di Malaysia.

Seorang lagi sarjana dalam bidang Terjemahan al-Quran, Mohd Shukri melalui karya beliau berjudul Terjemahan al-Quran dalam pelbagai Perspektif menyatakan bahawa penterjemahan al-Quran dalam bahasa Melayu bermula pada tahun 1937 yang diasaskan oleh Muhammad Ma’dah bin Layang yang berpusat di Negeri Sembilan. Jelasnya lagi, penterjemahan al-Quran pada peringkat awal menekankan kefahaman secara literal sahaja disebabkan pada masa itu masih ramai orang Islam tidak memahami ilmu-ilmu bahasa Arab khususnya sintaksis, morfologi dan retorik yang menjadi alat penting untuk memahami al-Quran. Semua pakar linguistik al-Quran menegaskan bahawa bahasa Arab berbeza dengan bahasa al-Quran daripada segi makna literal dengan makna tafsir. Oleh itu, penterjemahan al-Quran hanya boleh dilakukan oleh orang Islam yang memahami bahasa Arab dengan baik.

Menurut Idris Mansor, sarjana bidang terjemahan dalam kajiannya bertajuk Terjemahan al-Quran dalam Bahasa Melayu berpendapat bahawa walaupun usaha penterjemahan al-Quran pada peringkat awal dilarang oleh sarjana Islam kerana al-Quran merupakan mukjizat dan mempunyai bahasa khusus yang tidak mampu disampaikan dalam bahasa lain, namun hal ini dibolehkan jika bertujuan untuk memberi kefahaman kepada golongan pembaca yang tidak memahami bahasa Arab kerana terjemahan merupakan satu-satunya jalan penyelesaian.

Justeru, penterjemahan al-Quran sewajarnya mempunyai garis panduan dan kawalan daripada segi latar belakang penterjemah, pendidikan, kepakaran dan kemampuan yang baik dalam bahasa Arab supaya hasil terjemahan al-Quran tersebut dapat membantu pembaca untuk memahami isi kandungan al-Quran dengan konsep yang betul. Kawalan ini mestilah daripada agensi kawalan yang ada di Malaysia seperti Kementerian Dalam Negeri atau Jabatan Kemajuan Islam Malaysia di samping tertakluk kepada Akta Mesin Cetak dan Penerbitan 1984 (Akta 301) dan Akta Pencetakan Teks al-Quran 1986 (Akta 326) (Kawalan dan Naungan terhadap Aktiviti Penterjemahan al-Quran di Malaysia, 2015).

Datuk Seri Dr. Zulkifli Mohamad AI-Bakri antara ilmuwan yang banyak menghasilkan tulisan dan terjemahan dalam bahasa Melayu.

Selain agensi penguatkuasaan, Dewan Bahasa dan Pustaka, Persatuan Penterjemah Malaysia dan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia juga perlu memainkan peranan yang penting dalam bidang terjemahan Arab-Melayu walaupun jumlah buku terjemahan masih lagi tidak mencukupi kehendak pasaran selain bahan terjemahan hanya terbatas kepada bidang-bidang tertentu sahaja. Menurut Mohd Shukri, terjemahan al-Quran pertama ditulis oleh Abdullah Basmeh pada tahun 1970 yang diterbitkan oleh Jabatan Perdana Menteri yang dikenali sebagai Tafsir Pimpinan al-Rahman kepada Pengertian al-Quran dan pada tahun 1992, Dewan Bahasa dan Pustaka pula menerbitkan terjemahan al-Quran yang dikenali sebagai al-Quran al-Karim, Terjemahan dan Huraian.

Meskipun usaha penterjemahan al-Quran di Malaysia agak lewat berbanding dengan negara-negara lain khususnya negara Asia Tengah, namun usaha ini tetap signifikan kerana kajian mendapati bahawa penutur bahasa Melayu merupakan pengikut agama Islam yang terbesar di dunia, iaitu suku bilion. Hal ini lebih banyak berbanding dengan penutur bahasa Arab itu sendiri. Di samping itu, bahasa Melayu juga menerima proses Arabisasi sebagai sebahagian daripada ilmu-ilmu agama seperti tulisan Jawi, istilah agama, pakaian dan budaya. Oleh itu, terjemahan al-Quran dalam bahasa Melayu sentiasa ditambah baik dari semasa ke semasa melalui kajian yang dilakukan oleh ilmuwan agama dan sarjana linguistik bahasa Arab dan Melayu.

Terjemahan al-Quran merupakan suatu usaha yang besar ke arah pembinaan masyarakat yang menghayati nilai-nilai agama Islam yang terkandung dalam al-Quran khususnya masyarakat Melayu yang tidak memahami bahasa Arab untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Al-Quran dalam bahasa Melayu telah menjadi jalan penyelesaian kepada banyak permasalahan agama kerana majoriti umat Islam di Malaysia terdiri daripada bangsa Melayu yang melaksanakan ibadah harian seperti solat, zikir, wirid dan doa-doa yang sebahagian besarnya dipetik daripada ayat-ayat suci al-Quran. Justeru sumbangan para ilmuwan Melayu melalui penterjemahan al-Quran dalam bahasa Melayu ini sangatlah dihargai dan sentiasa dikira sebagai amalan yang mendatangkan manfaat kepada umat buat sepanjang zaman.

Sila Beri Pandangan

You must be logged in to post a comment.

 • Arkib

 • Statistik

  1083495
  Visit Today : 778
  This Month : 31748
  Total Visit : 1083495
  Hits Today : 2157
  Total Hits : 4458026
  Who's Online : 13
 • Kategori