Setiap perkataan yang mempunyai huruf kaf [ک] atau ga [ ] yang berbunyi terbuka [a] di akhir biasanya termasuk di dalam hukum ini. Perkataan tersebut dieja dengan tanpa huruf vokal alif pada huruf kaf atau ga dalam kata tersebut.

Kategori: Jawi

Setiap perkataan yang mendapat imbuhan awalan se-, ke-, ataupun di-, hendaklah dirangkaikan ejaannya atau dengan kata lain imbuhan awalan tersebut hendaklah dieja secara bersambung dengan perkataan selepasnya.

Kategori: Jawi

Peraturan dalam pengejaan Jawi amat teliti berbanding Rumi. Cara pengejaannya tidak tetap seperti cara pengejaan dalam Rumi. Cara pengejaan Jawi berubah-ubah caranya mengikut kedudukan huruf dalam sesuatu perkataan.

Kategori: Jawi

Biasanya apabila kita hendak mengeja sesuatu perkataan yang suku kata pertamanya terbuka [a] dan suku kata keduanya bukan suku kata terbuka [a], mestilah disertakan huruf alif.

Kategori: Jawi

Sekiranya pada perbincangan lepas, iaitu Hukum A-ha, kita menggugurkan huruf Alif yang membunyikan suku kata terbuka [a] sebelum hadirnya suku kata [ha] dalam sesuatu perkataan. Kali ini kita akan membicarakan tentang penambahan huruf alif pula. Secara khususnya dalam kasus hukum Rama.

Kategori: Jawi

Keistimewaan tulisan Jawi berbanding Rumi terletak pada cara pengejaannya berbandingnya. Salah satu daripada keistimewaan tersebut dapat kita lihat dalam kaedah yang seterusnya yang dipanggil Hukum a-ha. Kita tidak akan berjumpa dengan hukum ini sekiranya kita menggunakan tulisan Rumi.

Kategori: Jawi

Perbincangan kali ini tertumpu pada perkataan yang mempunyai suku kata tertutup dan berakhir dengan suku kata terbuka [a]. Apabila sesuatu perkataan itu berakhir dengan suku kata [a] dan didahului dengan suku kata tertutup, maka suku kata terakhir tersebut hendaklah diberikan huruf Alifnya.

Kategori: Jawi

Hukum Derlung teraplikasi apabila sesuatu perkataan yang mempunyai dua suku kata terbuka [a] + [a] atau perkataan yang mempunyai tiga suku kata atau lebih tetapi dua suku kata akhirnya terbuka [a] + [a]. Dan yang paling penting ialah jenis kata yang disebutkan di atas diakhiri dengan huruf: dal (د) atau ra (ر) atau lam (ل) atau wau (و) atau dal (ڠ).

Kategori: Jawi
 • Arkib

 • Statistik

  1108808
  Visit Today : 47
  This Month : 19303
  Total Visit : 1108808
  Hits Today : 118
  Total Hits : 4591657
  Who's Online : 8
 • Kategori