PENGERUSI LEMBAGA PENGELOLA

PROF. DATO’ SERI DR. MD. SALLEH YAAPAR 

KETUA PENGARAH

DATUK HAJI ABDUL ADZIS ABAS

TIMBALAN KETUA PENGARAH (DASAR)

DATUK ABANG SALLEHUDDIN ABG SHOKERAN

PENGARAH PENERBITAN

HAJI KHALIK  SULAIMAN

KETUA EDITOR

HASSAN ALIAS

EDITOR

NORAZLINDA MISRAN

SIDANG EDITOR

NURDIANA MOHD NOR 

MAZNUN ARIFA MOHAMMADAN MAKHTAR

FOTO/VIDEO

JALIL KASSIM

ZULKEFLI ABU BAKAR

KlikWebDBP diterbitkan sejak April 2010. © Hak Cipta Terpelihara.  Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dikeluar ulang, disimpan dalam sistem dapat kembali, atau disiarkan dalam apa-apa jua bentuk dan apa-apa jua cara sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka. Sidang editor berhak menyunting tulisan yang diterima selagi tidak mengubah isinya. Karya yang disiarkan tidak semestinya mencerminkan pendapat KlikWebDBP. Segala sumbangan yang diterima tidak akan dikembalikan. Sidang editor tidak bertanggungjawab atas kehilangan tulisan yang dikirim.

Dewan Bahasa dan Pustaka,
Peti Surat 10803,
50460 Kuala Lumpur.

▪ No. Telefon:
03 – 2147 9000 ▪ 03 – 2147 9001 ▪ 03 – 2147 9002 ▪ 03 – 2147 9003 ▪ 03 – 2147 9004 ▪ 03 – 2147 9005 ▪ 03 – 2147 9006  ▪ 03 – 2147 9007   ▪ No. Faks 03 – 2147 9616.

 • Arkib

 • Statistik

  000000
  Melawat hari ini:
  Jumlah Pelawat:
  Hits hari ini:
  Jumlah Hits :
  Siapa atas talian:
 • Kategori