PENGERUSI LEMBAGA PENGELOLA

PROF. DATO’ SERI DR. MD. SALLEH YAAPAR 

KETUA PENGARAH

DATUK HAJI ABDUL ADZIS BIN ABAS

TIMBALAN KETUA PENGARAH (DASAR)

DATUK ABANG SALLEHUDDIN BIN ABG SHOKERAN

PENGARAH PENERBITAN

TUAN HAJI KHALIK BIN SULAIMAN

KETUA EDITOR

TUAN HAJI ARSHAD BIN RAWIAN  – [email protected]

TIMBALAN KETUA EDITOR

HASSAN ALIAS  [email protected]

EDITOR

NORAZLINDA MISRAN [email protected] 

SIDANG EDITOR

ADNAN ABD JAMIL [email protected]

NURDIANA MOHD NOR [email protected]

MAZNUN ARIFA MOHAMMADAN MAKHTAR [email protected]

ROSNAZATULIZLIN ABDUL AZIZ [email protected]

 

FOTO/VIDEO

JALIL KASSIM [email protected]

ZULKEFLI ABU BAKAR [email protected]

 

KlikWebDBP diterbitkan sejak April 2010. © Hak Cipta Terpelihara.  Mana-mana bahagian penerbitan ini tidak boleh dikeluar ulang, disimpan dalam sistem dapat kembali, atau disiarkan dalam apa-apa jua bentuk dan apa-apa jua cara sebelum mendapat izin bertulis daripada Ketua Pengarah, Dewan Bahasa dan Pustaka. Sidang editor berhak menyunting tulisan yang diterima selagi tidak mengubah isinya. Karya yang disiarkan tidak semestinya mencerminkan pendapat KlikWebDBP. Segala sumbangan yang diterima tidak akan dikembalikan. Sidang editor tidak bertanggungjawab atas kehilangan tulisan yang dikirim.

Dewan Bahasa dan Pustaka,
Peti Surat 10803,
50460 Kuala Lumpur.

▪ No. Telefon:
03 – 2147 9000 ▪ 03 – 2147 9001 ▪ 03 – 2147 9002 ▪ 03 – 2147 9003 ▪ 03 – 2147 9004 ▪ 03 – 2147 9005 ▪ 03 – 2147 9006  ▪ 03 – 2147 9007   ▪ No. Faks 03 – 2147 9616.

  • Laman

  • Arkib