Richard Kard dalam bukunya mendefinisikan jenayah sebagai suatu perbuatan yang jika dilakukan akan menyebabkan pelaku itu didakwa dan dikenakan hukuman oleh pihak berkuasa. Kamus Oxford pula mentakrifkan jenayah sebagai perbuatan ataupun tinggalan yang boleh dijatuhkan di bawah kesalahan dan boleh dihukum mengikut undang-undang.

Kategori: Ulasan Buku

Apakah yang dimaksudkan dengan intelektual? Menurut James Maccregor Burns dalam bukunya Leaderships, intelektual adalah “a devotee of ideas, knowledge and values” atau seorang yang terlibat secara analitis dan kritis dengan nilai, tujuan dan cita-cita yang diperjuangkan. Intelektual juga pendukung atau penentang sesuatu ideologi, budaya dan pembawaan masyarakat serta melihat perkara dalam perspektif yang berbeza.

Kategori: Ulasan Buku

Novel Puteri Delima yang berlatarkan kehidupan golongan bangsawan di Istana Canderawani ini mengisahkan suka duka Puteri Hani yang sangat jelita bergelar Puteri Delima. Dia dilahirkan dan membesar dalam lingkungan enam orang adik-beradik satu ayah, iaitu Puteri Intanku Sura, Puteri Intanku Duli, Puteri Intanku Tia, Puteri Intanku Pati, Puteri Intanku Lila dan Puteri Intanku Inam di Istana Canderawani.

Kategori: Ulasan Buku

Cerita rakyat menjadi bahan bacaan sastera yang menghiburkan dan mempunyai nilai murni yang boleh dicontohi. Penceritaan semula atau adaptasi daripada cerita sebenar yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan teladan yang baik, khususnya kepada kanak-kanak. Penceritaan yang ringkas dan ilustrasi lukisan yang berwarna-warni dapat menarik perhatian pembaca. Buku ini adalah untuk peringkat umur dari tiga hingga 12 tahun, dan boleh dijadikan bahan bacaan untuk orang dewasa juga.

Sejak tahun 1990-an, sektor pembinaan di Malaysia berkembang dari semasa ke semasa. Perkembangan yang memberangsangkan ini menyebabkan banyak bangunan dan prasarana dibina dengan pesat dan memberikan manfaat kepada rakyat Malaysia.

Kategori: Featured, Ulasan Buku

Cerita rakyat menjadi bahan bacaan sastera yang menghiburkan dan mempunyai nilai-nilai murni yang boleh dicontohi. Penceritaan semula atau adaptasi daripada cerita sebenar yang berlaku dalam masyarakat dapat dijadikan teladan yang baik, khususnya kepada kanak-kanak. Penceritaan yang ringkas dan ilustrasi lukisan yang berwarna-warni dapat menarik perhatian pembaca. Buku ini adalah untuk peringkat umur dari 3 hingga 12 tahun, dan boleh dijadikan bahan bacaan untuk orang dewasa juga.

Kategori: Ulasan Buku

Thailand yang terletak di Asia Tenggara merupakan negara yang merdeka dan berdaulat. Dari segi geografi, negara ini bersambung daratan tanah besar, iaitu berjiran dengan Myanmar, Kemboja, Laos dan Malaysia. Majoriti masyarakat Thai terdiri daripada bangsa Siam dan menjadi tunjang negara ini.

Kategori: Ulasan Buku

Hubungan Semenanjung Tanah Melayu dan Sumatera memang rapat sejak dahulu lagi. Walaupun dipisahkan oleh Selat Melaka, faktor geografi ini tidak menjadi penghalang tetapi menjadi jambatan yang saling menghubungkan masyarakat dan penduduk di kedua-dua wilayah ini. Yang menariknya, masyarakat di kedua-dua kawasan ini tidak menganggap Tanah Melayu dan Sumatera sebagai wilayah asing. Ketika kuasa Barat mula meluaskan jajahan di Tanah Melayu dan Sumatera, hubungan masyarakat di kedua-dua wilayah ini tidak terhenti begitu sahaja akibat daripada penjajahan. Dalam keadaan tertentu, berlaku proses penghijrahan secara besar-besaran masyarakat di Sumatera ke Tanah Melayu kerana tekanan daripada penjajah Belanda. Selain itu, terdapat faktor lain hal ini terjadi.

Kategori: Ulasan Buku
 • Arkib

 • Statistik

  000000
  Melawat hari ini:
  Jumlah Pelawat:
  Hits hari ini:
  Jumlah Hits :
  Siapa atas talian:
 • Kategori

Botanical Slimming Cell Phone Jammer For Sale, Botanical Slimming Soft Gel , Meizi Evolution, Cell Phone Jammers,Cell Phone Blockers, As a result Botanical Slimming works by restraining the activity of lipase in the stomach and intestinal canal.