Di Bawah Unggun Api adalah bukti kesungguhan A.Rahman C.M. menghasilkan cerpen. Sebanyak 24 buah cerpen yang termuat dalam kumpulan ini adalah garapan A. Rahman C.M. dari tahun 1967 hingga 2003. Kesemua cerpen ini pernah mendapat tempat di dada akhbar dan majalah tempatan.

Kategori: Ulasan Buku

Kata hubung "dan" dan "tetapi" digunakan dengan meluas dalam lisan dan penulisan dalam bahasa Melayu. Justeru, buku ini mengkaji penggunaan kata hubung "dan" dan "tetapi" dari aspek tatabahasa, dari sudut makna dan penggunaannya, khususnya dalam penulisan cerpen.

Kategori: Ulasan Buku

Dengan terbitnya buku panduan seperti ini diharap dapat memberikan manfaat berganda dan menjadi “makanan harian” kepada penulis muda agar dapat menjadi pewaris penulis mapan pada masa akan datang.

Kategori: Ulasan Buku

Nilai murni merupakan salah satu unsur yang mewujudkan keseimbangan dalam sesebuah masyarakat. Usaha penerapan nilai murni ini perlu dilaksanakan pada peringkat persekolahan lagi. Hal ini kerana peringkat persekolahan merupakan salah satu peringkat dalam kitaran sosialisasi setiap individu.

Kategori: Ulasan Buku

BAHASA Melayu sebagai bahasa kebangsaan negara Malaysia menjadi mata pelajaran yang wajib diajarkan di sekolah rendah dan menengah. Bagi menjamin keberkesanan mata pelajaran ini kepada para pelajar, maka tenaga pengajar perlu mengetahui teknik yang betul untuk mengajar mata pelajaran bahasa Melayu.

Kategori: Ulasan Buku

DALAM dunia global yang semakin mencabar dan bersaing, orang berlumba-lumba untuk menjadi pemimpin tanpa mengira apa-apa bidang sekali pun. Mereka mengaitkan kepemimpinan dengan pelbagai keistimewaan. Mereka juga melihatnya sebagai landasan untuk memperoleh sesuatu kepentingan, khususnya untuk diri sendiri.

Kategori: Ulasan Buku

Kuasa menentukan kerajaan berada di tangan rakyat selaku pengundi yang akan menilai kecekapan, ketelusan dan pelbagai bentuk nilai dalam urus tadbir kerajaan. Kesemua faktor ini merupakan fakta yang tidak boleh disangkal. Namun, bagi pelaksana segala perkhidmatan dan dasar kerajaan persoalan bagaimana untuk mewujudkan perkhidmatan berkualiti dan mesra pelanggan bahkan yang bertaraf dunia itulah yang utama.

Kategori: Ulasan Buku

Selain terdedah kepada hadith-hadith palsu atau mawdu', masyarakat hari ini juga terkesan dengan propaganda orientalis yang menyebarkan hadith-hadith palsu ini. Justeru, penerbitan buku ini amat penting dan perlu dimiliki oleh setiap individu kerana dapat memberikan panduan mengenai hadith palsu dengan mengemukakan contoh-contoh hadith tersebut.

Kategori: Ulasan Buku
 • Arkib

 • Statistik

  000000
  Melawat hari ini:
  Jumlah Pelawat:
  Hits hari ini:
  Jumlah Hits :
  Siapa atas talian:
 • Kategori

Botanical Slimming Cell Phone Jammer For Sale, Botanical Slimming Soft Gel , Meizi Evolution, Cell Phone Jammers,Cell Phone Blockers, As a result Botanical Slimming works by restraining the activity of lipase in the stomach and intestinal canal.