Kamus Perikanan ini mengandungi 571 istilah berserta huraian yang disediakan oleh pakar yang mahir dalam bidang berkenaan. Kamus ini terdiri daripada tiga subbidang, iaitu rekreasi, teknologi perikanan dan hasil penangkapan ikan. Sebanyak 345 istilah yang dimasukkan sebagai entri dalam kamus ini, dipetik daripada senarai istilah perikanan hasil daripada Sidang Ke-13 Pakar Majlis Bahasa Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia (MABBIM) pada tahun 1999 dan Sidang Ke-14 Pakar MABBIM pada tahun 2000. Kerjasama yang sangat baik telah diperoleh daripada semua Ahli Jawatankuasa Kamus Perikanan yang terlibat. Dari aspek penyusunan kamus, setiap entri diberikan padanannya dalam bahasa Inggeris, bahasa Melayu Brunei Darussalam serta bahasa Indonesia bagi istilah yang dipetik daripada senarai istilah perikanan (MABBIM). Kamus ini juga turut memasukkan sebanyak 226 entri baharu. Walau bagaimanapun, kesemua entri baharu tersebut tidak diberikan padanannya dalam bahasa Melayu Brunei Darussalam dan bahasa Indonesia.

Sila Beri Pandangan

You must be logged in to post a comment.

 • Arkib

 • Statistik

  119437
  Melawat Hari Ini : 97
  Jumlah Pelawat : 119437
  Hits Hari Ini : 217
  Jumlah Hits : 211053
  Siapa atas talian : 2
 • Kategori