PERBINCANGAN huruf hamzah pada siri ini akan menumpukan kepada kedudukannya di atas dan di bawah alif sahaja. Hamzah berumah telah kita bincangkan pada siri yang terdahulu.

Kategori: Jawi

Huruf ‘sad’ (ص) dilambangkan dengan huruf ‘s’ dalam tulisan Rumi sama dengan huruf ‘sin’ (س) .

Kategori: Jawi

Kedudukan huruf hamzah dalam tulisan Jawi ada beberapa keadaan. Hamzah boleh berada dalam keadaan berumah dan tanpa rumah. Huruf hamzah yang berumah bukan hanya menangani bunyi e pepet tertutup sahaja bahkan beberapa kasus lain seperti kata serapan Arab dan lain-lain.

Kategori: Jawi

Susunan huruf selepas huruf ‘ain’ (ع) ialah huruf ‘ghain’ (غ) dan huruf ini merupakan huruf ke-20 dalam turutan abjad Jawi.

Kategori: Jawi

Huruf ‘ain’ (ع) merupakan huruf ke-19 dalam turutan abjad Jawi. Huruf ‘ain’ (ع) merupakan satu huruf yang agak sukar untuk membunyikannya bagi sesetengah penutur

Kategori: Jawi

Huruf ‘dad’ (ض) merupakan huruf jati bahasa Arab. Bahasa Arab juga dikenali sebagai bahasa ‘dad’ (ض). Tiada dalam mana-mana bahasa yang menggunakan huruf ini selain bahasa Arab dan sekiranya terdapat penggunaan huruf ini dalam mana-mana bahasa di dalam dunia ini maka sudah pastilah bahawa kata itu berasal daripada bahasa Arab.

Kategori: Jawi

Pada keluaran yang lepas kita telah membincangkan tentang kata yang menggunakan huruf ‘Ha’ pedas (ح) yang keseluruhannya merupakan kata serapan Arab. Kali ini kita membincangkan satu lagi huruf yang seumpama dengannya iaitu huruf ‘Kha’(خ). Jika diteliti dalam Daftar Kata Bahasa Melayu (DBKM) majoriti kata yang menggunakan huruf ini juga merupakan kata serapan bahasa Arab. Tidak kira di mana kedudukannya sama ada di awal, di tengah mahupun di akhir kata.

Kategori: Jawi

Huruf ‘Ha’ pedas (ح) merupakan salah satu huruf yang terdapat dalam huruf asal Arab. Sekiranya kita menyemak Daftar Kata Bahasa Melayu (DBKM) akan kita dapati bahawa semua perkataan yang menggunakan huruf ini merupakan kata yang berasal daripada kata Arab atau istilah yang disebut sekarang kata serapan bahasa Arab.

Kategori: Jawi
  • Laman

  • Arkib