Selalu menjadi masalah kepada kita untuk menentukan sama ada perlu atau tidak huruf ا (alif) ditulis apabila pola KV berada di akhir kata. Hal ini terjadi kerana vokal [a] dalam pola KV di akhir suku kata mempunyai kaedah tertentu untuk menentukan sama ada huruf ا kekal atau digugurkan. Kali ini kita bincangkan dua perkara iaitu kekal ا dan gugur ا .

Kategori: Jawi

Huruf hamzah sering menjadi perhatian kepada pencinta tulisan jawi kerana memerlukan kefahaman untuk menentukan jenis hamzah yang perlu ditulis dalam perkataan. Jenis dan kedudukan hamzah dalam tulisan jawi mesti mengikut kaedah yang telah ditentukan. Yang berikut ialah jenis hamzah yang digunakan dalam tulisan jawi:

Kategori: Jawi

Apabila kita amati ejaan jawi pada kata bantuan dan usahawan iaitu بنتوان dan اوسهاون, terdapat perbezaan pada ejaan suku kata akhir. Kata “bantuan” dieja dengan huruf ان pada akhir kata. Kata “usahawan” pula dieja dengan huruf ون pada akhir kata. Apakah yang menyebabkan timbul perbezaan ini?

Kategori: Jawi

Kita sedia maklum bahawa huruf و (wau) Ialah padanan bagi vokal [u] dan [o]. Selain itu, huruf و (wau) juga menjadi padanan bagi konsonan [w]. Yang menarik untuk kita bincangkan di sini ialah konsonan [و] mempunyai hukum yang berbeza mengikut kedudukan dalam perkataan. Antara hukumnya ialah :

Kategori: Jawi

Kata dasar ialah kata yang tidak berimbuhan. Kata dasar boleh terdiri daripada satu suku kata (ekasuku), dua suku kata (dwisuku) tiga suku kata (trisuku) atau lebih daripada itu. Kata dasar yang sering kita temukan ialah kata jati Melayu dan sesetengahnya kata pinjaman daripada bahasa asing.

Kategori: Jawi

KITA sedia maklum bahawa huruf e untuk bahasa Melayu dilambangkan bagi dua bunyi vokal, iaitu vokal [e] pepet dan [e] taling.

Kategori: Jawi

Suku kata tertutup ialah suku kata yang berakhir dengan konsonan. Suku kata tertutup mempunyai dua pola iaitu pola VK dan KVK.

Kategori: Jawi

Suku kata terbuka ialah satu daripada struktur penting bagi membentuk kata khususnya perkataan dalam bahasa Melayu. Suku kata terbuka terbahagi kepada 3 pola

Kategori: Jawi
 • Arkib

 • Statistik

  047589
  Visit Today : 1063
  This Month : 21118
  Total Visit : 47589
  Hits Today : 3700
  Total Hits : 201504
  Who's Online : 10
 • Kategori